neiye

Antywirus

1
1
API Nazwa produktu Nr CAS Klasyfikacja
Telaprewir (2S)-2-Cykloheksylo-N-(2-pirazynylokarbonylo)glicylo-3-metylo-L-walina 402958-96-7 Antywirus 
Entekawir 6-(Benzyloksy)-9-((1S,3R,3S)-4-(benzyloksy)-3-(benzyloksymetylo)-2-metylenocyklopentylo)-N-((4-metoksyfenylo)difenylometylo)-9H-puryna-2 -amina 142217-80-9 Antywirus 
Famcyklowir 9-(4-acetoksy-3-acetoksymetylobutylo)-2-amino-6-chloropuryna 97845-60-8 Antywirus 
Lusutrombopag Kwas (E)-3,5-dichloro-4-(3-etoksy-2-metylo-3-oksoprop-1-enylo)benzoesowy 1110767-89-9 Antywirus 
Lusutrombopag (S)-4-(3-(1-(heksyloksy)etylo)-2-metoksyfenylo)tiazol-2-amina 1110767-98-0 Antywirus