neiye

Ośrodkowy układ nerwowy

1
1
API Nazwa produktu Nr CAS Klasyfikacja
Pregabalina Kwas 3-karbamoimetylo-5-metyloheksanowy 181289-15-6 ośrodkowy układ nerwowy
Lakozamid Wszystkie półprodukty  175481-36-4 ośrodkowy układ nerwowy
Lewetyracetam Chlorowodorek L-2-aminobutanoamidu 7682-20-4 ośrodkowy układ nerwowy
Duloksetyna (S)-(-)-N,N-dimetylo-3-hydroksy-3-(2-tienylo)propanamina 132335-44-5 ośrodkowy układ nerwowy