neiye

Nadciśnienie

1
1
API Nazwa produktu Nr CAS Klasyfikacja
Olmesartan 5-(4'-bromometylo-1,1'-bifenyl-2-ilo)-1-trifenylometylo-1H-tetrazol 124750-51-2 nadciśnienie
Olmesartan 4-(1-hydroksy-1-metyloetylo)-2-propylo-imidazolo-5-karboksylan etylu 144689-93-0 nadciśnienie
Olmesartan 1-(4-etoksykarbonylofenylo)pirol 144690-33-5 nadciśnienie